vineri, 14 noiembrie 2014

Suntem chipul lui Dumnezeu

FAMILIA LUI DUMNEZEU SI FAMILIA LUI ADAM - NICI O DEOSEBIRE

Imaginea cea mai minunată a creațiunii divine este că suntem creați exact după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Nici o deosebire, nici fizică, nici spirituală nu există.
Diferenta intre noi si El este că El posedă un corp divin, ceresc, duhovnicesc, proslavit, atotputernic, iar noi suntem carne păcătoasă.
Este o diferență foarte mare, dar la început nu a fost asa.
Este o diferenţă mare, dar care conține o asemănare izbitoare, plină de semnificație cosmică.
După cum Hristos este născut din Dumnezeu, din sânul Tatălui, la fel și Eva este născută din Adam, din coasta lui.
După cum Hristos a primit viața din Duhul Tatălui, tot astfel si Eva împărtășește acelasi duh care l-a primit și Adam.
După cum Hristos este esență din ființa Tatălui, la fel și Eva este os din oasele lui Adam.
După cum Tatăl este capul lui Hristos, la fel și Adam este capul femeii.
După cum Tatăl si Fiul formeaza o familie, la fel Adam si Eva sunt o familie sacră, unde nimeni nu are voie să intre.
După cum Tatăl este una cu Fiul, tot așa Adam este una cu tovarășul său de viață.
După cum Tatăl a creat si a adus la ființă toate lucrurile prin Fiul, tot așa Adam a adus la ființă pe toți oamenii prin Eva.
După cum Fiul este supus Tatălui, la fel și Eva este supusă lui Adam.
După cum Eva a fost cea care a adus păcatul in lume, prin antitip, tot așa și Hristos a fost cel care adus eliberarea de păcat.
După cum Adam si Eva au fost făcuți un suflet viu, tot așa al doilea Adam, Hristos, a fost făcut un duh dătător de viață.
După cum Tatăl si Fiul sunt incoronati ca Stăpâni ai universului, la fel Adam si Eva vor fi incoronati ca stăpâni ai noului pământ.
Iar familia din cer va fi reunită cu familia de pe pământ, așa cum era scopul inițial.
După chipul și asemănarea lui Dumnezeu...

  „Cine poate să prevadă darurile iubirii infinite?..... Dragostea lui Dumnezeu pentru lume nu a fost descoperită pentru că a trimis pe Fiul Său, ci pentru că a iubit lumea, de aceea El a trimis pe Fiul Său in lume, pentru ca divinitatea îmbrăcata în umanitatea să poată atinge umanitatea, în timp ce divinitatea se ține de infinit. Cu toate că păcatul a produs un abis între om și Dumnezeu, bunăvoința divină a conceput un plan prin care să se poată face un pod peste abis ȘI CE MATERIAL A FOLOSIT EL? O PARTE DIN EL ÎNSUȘI, oglindirea slavei Tatălui a venit întro lume părjolită și distrusă de blestem și, prin caracterul Său divin, prin trupul Său divin, a făcut un pod peste abis și a deschis un canal de comunicație între Dumnezeu și om. Ferestrele cerului s-au deschis, iar picurii harului ceresc au căzut în șuvoaie vindecătoare peste lumea noastră ignorantă. Câtă iubire, ce măreață și inexplicabilă iubire!” (Materiale 1888,p. 711).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.