marți, 4 noiembrie 2014

SCOPUL VIETII TALE - cunoasterea si trairea in lumina adevarului

 ”Mai avem doar putin timp pentru a duce lupta; apoi Domnul Hristos va veni si aceastã scenã de conflicte se va închide. Atunci se va putea spune cã cele din urmã eforturi ale noastre au fost fãcute pentru a lucra cu Hristos si pentru înaintarea Împãrãtiei Sale. Câtiva dintre cei care au stat în linia întâi a bãtãliei, împotrivindu-se cu zel pãcatului, cad la postul datoriei; cei rãmasi în viatã privesc cu durere la eroii cãzuti, însã nu este timp pentru a ne înceta lucrarea. Ei trebuie sã strângã rândurile; sã apuce stindardul din mâna doborâtã de moarte si, cu putere reînnoitã, sã apere adevãrul si onoarea lui Hristos. Trebuie sã ne împotrivim pãcatului ca niciodatã înainte - sã ne împotrivim puterilor întunericului. Timpul pe care îl trãim necesitã o activitate energicã si sustinutã din partea celor care cred adevãrul prezent. Dacã ni se pare cã avem mult de asteptat pânã când va veni Eliberatorul nostru, dacã, doborâti de întristare si istoviti de trudã, suntem nerãbdãtori a scãpa de luptã, sã ne amintim - si aceastã amintire sã aducã la tãcere orice murmur - cã am fost lãsati pe pãmânt pentru a întâmpina furtuni si lupte, pentru a ne desãvârsi caracterul crestin, pentru a-L cunoaste mai bine pe Dumnezeu, Tatãl nostru, si pe Domnul Hristos, fratele nostru mai mare, si sã facem lucrarea încredintatã de Stãpân de a câstiga multe suflete pentru Hristos. "Cei întelepti vor strãluci ca strãlucirea cerului si cei ce vor învãta pe multi sã umble în neprihãnire vor strãluci ca stelele în veci de veci." (Dan. 12, 3) Biografie 14:9

 ”Zadarnice sunt visurile oamenilor spre progres, în zadar sunt toate silintele pentru înãltarea omenirii, atâta timp cât acestia neglijeazã singura sursã a sperantei si ajutorului neamului omenesc cãzut în pãcat. Cãci "orice ni se dã bun si orice dar desãvârsit este de sus, pogorându-se de la Tatãl luminilor" (Iacob 1,17). Fãrã Dumnezeu nu existã un caracter crestin desãvârsit. Iar singura cale spre Dumnezeu este Domnul Hristos. El spune: "Eu sunt calea, adevãrul si viata. Nimeni nu vine la Tatãl decât prin Mine" (Ioan 14,6).” Calea catre Hristos 2:8

”Dacă timpul revenirii Mântuitorului pare că întârzie, dacă apăsaţi de întristări şi istoviţi de trudă suntem nerăbdători de a încheia serviciul şi a primi o onorabilă liberare din luptă, să ne amintim — şi această amintire să înăbuşe orice murmur — că Dumnezeu ne lasă să întâmpinăm furtuni şi lupte pe pământ, spre desăvârşirea caracterului de creştin, spre a face o mai bună cunoştinţă cu Dumnezeu, Tatăl nostru şi cu Hristos, Fratele nostru mai mare şi spre a îndeplini o lucrare pentru Maestru, câştigând multe suflete pentru Hristos, ca apoi cu inimă veselă să putem auzi cuvintele: «Bine rob bun şi credincios, intră în bucuria Stăpânului tău»” — E. G. White, în The Review and Herald, 25 octombrie, 1891. {TIL 1.1}

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.