duminică, 23 noiembrie 2014

Fundamentul credinței

TU ESTI HRISTOSUL, FIUL DUMNEZEULUI CELUI VIU" Matei 16: 13-14, 16-17

”Isus a venit în părțile Cezareii lui Filip, a întrebat pe ucenicii Săi, zicând: ”Cine zic oamenii că este Fiul omului?” Iar ei au răspus: ”Unii spun Ioan Botezătorul, alții Ilie și alții Ieremia, sau unul din prooroci.” Simon Petru a răspuns și a zis: ”Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.” Atunci Isus i-a spus: ”Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea si sangele ti-au dezvăluit aceasta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.” Isus a zis lui Petru: "Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; pentru că El nu a dezvăluit carne și sânge, ci pe Tatăl Meu care este în ceruri. "...

”Adevărul ce Petru a mărturisit este temelia credinței credinciosului.” (EGW, DTG 380).

”Petru a exprimat adevărul care este baza credinței Bisericii și Isus l-a onorat ca reprezentant al întregului corp al crestinilor.” (EGW,DTG p. 381-2)
Hristos întreabă pe discipolii lui: ”Cine sunt Eu?” Petru răspunde credința corpului de credincioși: ”Tu ești Fiul Dumnezeului celui viu.” Adevărul ce Petru a mărturisit este temelia credinței credinciosului. Petru a declarat adevărul care este temelia credinței bisericii. Care este temelia credinței creștinului și a Bisericii? ”Tu ești Fiul Dumnezeului celui viu”. Matei 16:16.

”Dumnezeu este Tatăl lui Hristos; Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” (EGW, JT3, P. 266).
Ce i-a descoperit Dumnezeu Tatăl Apostolului Petru?
1. Că El este Dumnezeu Fiul? Nu.
2. Că El este Dumnezeul numărul 2 si nu este Fiul meu? Nu.
Ce i-a descoperit atunci Dumnezeu apostolului? Dumnezeu Tatăl Meu ti-a dezvăluit acest fundament. Care este acest fundament? "Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu".
 ”Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu alta, dar sunt unii oameni care vă tulbură, și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer, vor propovădui o alta Evanghelie, sa fie anatema.” Galateni 1: 6-8.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.