luni, 13 aprilie 2015

THEOS 6

Persecutori / PERSECUTAȚI

De unde vine persecutia?
In general si cu mici exceptii, in Europa, intoleranța, intimidarea, amenințările, persecuția si chiar pedeapsa cu moartea au fost raspunsurile trinitarienilor deranjati de catre cei care se incumetau sa denunte ereziile aflate in bisericile apostaziate. Ei au fost si sunt cei care in final vor sfarsi in a provoca intoleranta si persecutia. De ce spun aceasta? Istoria ne confirma cu prisosinta acest lucru. Persecutorii intotdeauna au fost trinitarieni (majoritatea) contra celor nontrinitarieni (minoritatea). Pentru ce atata insistență intolerantă a trinitarienilor pentru a extirpa ramasita poporului lui Dumnezeu? A fost ”cornul cel mic” (papalitatea) care a persecutat pe nontrinitarieni. Daca dumneavoastra ati trai in timpul implinirii lui Daniel 7:8, ati observa ca ”au fost smulse trei coarne”. Cele trei coarne care au fost smulse au fost herulii în anul 493 dH, care ocupau Italia; vandalii în 534, care ocupau nordul Africii; şi ostrogoţii în 538. Toti trei erau sustinatori ai arianismului (nontrinitatii), care erau rivalul cel mai puternic al catolicismului. Aceste popoare au fost eliminate cu desavarsire prin forta armata. Istoria persecutiei si inchizitiei s-a repetat de fiecare data cand au aparut nuclee nontrinitare, cum au fost in evul mediu, valdenzii, albigenzii, hughenotii, anabaptistii, fratii moravi, sabatarienii, etc. Aceste grupuri religioase nontrinitariene au disparut cu totul, fiind smulse si nimicite prin forta papala. Dupa aceea au aparut prin anii 1843 pionierii adventisti care erau si ei pazitori ai sabatului si nontrinitarieni. Ce s-a intamplat cu ei? Si ei au fost discreditati de protestantismul apostaziat, si chiar la un moment dat de fratii lor, care in trecerea timpului i-au facut disparuti in istorie prin renegarea invataturilor lor. Acum, cunoscand toate acestea, va intreb: Ati fi dispus sa va aflati intre cele 3 coarne smulse (persecutate), sau sa fiti impreuna cu cornul cel mic (fiara persecutoare) care a smuls pe cele trei? Sa ne aducem aminte istoria si cum ”cornul cel mic”, PERSECUTORUL a nimicit definitiv trei popoare diferite, care aveau o credinta diferita fata de papalitatea trinitariana, si la fel a nimicit alte grupari nontrinitariene. Ceea ce nu ar trebui sa va surprinda este ca ISTORIA SE REPETA INTOTDEAUNA. ”Ce a fost va mai fi, si ce s-a facut se va mai face; nu este nimic nou sub soare. Ce este a mai fost, si ce va fi a mai fost; si Dumnezeu aduce iarasi inapoi ce a trecut.” (Eclesiastul 1:9 si 3:15). Astazi Roma papala incearca din nou sa smulga trei coarne nontrinitariene. Cei trei ingeri din Apocalips 14 (ingeri simbolici) au de dat mesajul de avertizare lumii. Niciunul din acesti trei ingeri nu sunt trinitarieni, pentru ca mesajul lor cheama la inchinarea catre unicul si adevaratul Dumnezeu (Tatal) si Creatorul tuturor lucrurilor(Fiul), denunta doctrina falsa a trinitatii romane si protestante insotita de ereziile celorlalte dogme pagane care sunt vinul Babilonului, si in plus denunta falsa zi de odihna, duminica papala.
Tu, de partea cui vei fi? Persecutor sau persecutat?
”Aici este rabdarea sfintilor, care pazesc poruncile Tatalui si au credinta Fiului."Apocalipsa 14:12

sâmbătă, 11 aprilie 2015

GÂNDURI LA PICIORUL CRUCII

Dumnezeu a fost de acord să dea pe Singurul Său Fiu să moară pentru omul pierdut.”{E.G.White, Tanărul Instructor, 1 August 1852, par.6}

Mi-a fost arătată marea dragoste a Lui Dumnezeu că a dat pe Fiul Său să moară pentru ca omul să găsească iertare şi viaţă.” {E.G.White, Supliment la Experienţa Creştină, 1854, p. 46}

Ingerul a spus: `Crezi tu că Tatăl L-a dat pe Fiul Său Iubit fără luptă lăuntrică? Nu, nu.` A fost o luptă lăuntrică pentru Dumnezeul cerurilor dacă să lase pe omul păcătos să piară sau să dea pe Fiul Său iubit să moară pentru ei.[...] Am văzut că era imposibil pentru Dumnezeu să desfiinţeze sau să schimbe Legea Sa, ca să salveze pe omul pierdut; de aceea a trebuit să sufere Fiul Său iubit pentru păcatul omului.”{E.G.White, Supliment la Experienţa Creştină, 1854, p. 48}

Fiul Divin al Lui Dumnezeu a văzut că nimeni in afară de El Insuşi nu putea salva omul păcătos. El era hotărat să-l ajute pe om. ” {E.G.White, Review and Herald, 24 Februarie 1874, par.33}

Fiul Divin al Lui Dumnezeu era singurul sacrificiu suficient pentru a satisface pe deplin cerinţele perfectei Legi a Lui Dumnezeu. ” {E.G.White, Review and Herald, 17 Decembrie 1872, par.4}

Fiul Lui Dumnezeu era următorul in rang şi autoritate după Marele Dătător al Legii. El ştia că doar viaţa Sa era suficientă pentru a salva pe omul căzut.” {E.G.White, Review and Herald, 17 Decembrie 1872, par.1}

„Gloriosul plan de salvare al omului a fost conceput prin infinita iubire a Lui DumnezeuTatăl. In acest plan divin se văd cele mai minunate manifestări ale iubirii Lui Dumnezeu pentru rasa căzută. Atata dragoste s-a manifestat in oferirea Fiului Iubit al Lui Dumnezeu incat a uimit pe ingerii sfinţi.`Atat de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Fiu Născut, pentru ca oricine crede in El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică.`(Ioan 3: 16) Acest Salvator era strălucirea gloriei Tatălui Său, şi Imaginea leită a Persoanei Sale. El avea maiestate divină, perfecţiune şi excelenţă. El era egal cu Dumnezeu. `Pentru că aşa a dorit Tatăl ca in El să locuiască toată plinătatea Dumnezeirii.`(Filipeni 2:6-8) {E.G.White, Mărturii vol.2, 1869,p. 200}

Un sfat a fost ţinut in cer, iar rezultatul a fost promisiunea Fiului Lui Dumnezeu să-l elibereze pe om de blestem şi de dizgraţia căderii lui Adam şi a-l invinge pe Satan. Ce bunăvoinţă minunată! Maiestatea cerurilor, din dragoste şi milă pentru omul căzut, a propus să devină inlocuitorul şi garantul omului. El va suporta vina omului. El va lua asupra Sa mania Tatălui Său, care altfel ar fi căzut asupra omului din cauza neascultării sale.” {E.G.White, Review and Herald, 24 Februarie 1874, par.21}

„Ce bunăvoinţă din partea Maiestăţii Cerului! Ce dragoste uimitoare pentru omul păcătos, ca Fiul iubit al Lui Dumnezeu să părăsească curţile cereşti şi să vină intr-o lume poluată de păcat, pentru a salva de la ruină pe păcătosul vinovat!” {E.G.White, The Youth`s Instructor, 1 Februarie 1874, par.1}

„Ce ne spune acest lucru? `Acesta este Fiul Meu Preaiubit, in care Imi găsesc toată plăcerea`. Acest lucru vă spune: Eu, Dumnezeu, am trimis pe Fiul Meu in lumea voastră, şi prin El tot cerul este deschis pentru omul căzut.” {The Ellen G. White 1888 Materials, 1888, p.124}

Dragostea care există intre Tatăl şi Fiul Său nu poate fi descrisă. Ea este fără măsură. In Hristos, Dumnezeu a văzut frumuseţea şi perfecţiunea excelenţei care locuieşte in Sine Insuşi. Minunaţi-vă; O, ceruri, şi fiţi uimite; O, pămantule! Căci Dumnezeu nu L-a cruţat pe propriul Său Fiu, ci L-a dat ca să poarte păcatul in locul nostru, pentru cei care cred să cunoască neprihănirea Lui Dumnezeu in El. `Dumnezeu Işi arată dragostea faţă de noi prin aceea că, pe cand eram noi incă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. ` Cuvintele, limbajul, sunt prea slabe pentru ca să incercăm să descriem dragostea lui Dumnezeu. Credem in ea, ne bucurăm in ea, dar nu o putem inţelege. Dandu-L pe Hristos, Dumnezeu a dat totul. El nu ar fi putut oferi ceva mai măreţ, mai scump. Dandu-L pe Fiul Său, El a dat tot cerul, şi nu pentru că noi am fi buni sau neprihăniţi, ci pentru că ne-a iubit.” {E.G. White, Manuscript Releases, 1891, vol.18, p.337}

El pledează, `Eu cunosc tot răul şi toate ispitele cu care sunteţi asaltaţi şi L-am trimis pe Fiul Meu Isus Hristos in lumea voastră să vă descopere puterea Mea, mărirea Mea; să vă descopere că Eu SUNT Dumnezeu şi că Eu vă voi oferi ajutor ca să vă ridic din puterea vrăjmaşului şi vă voi da şansa de a recaştiga imaginea morală a lui Dumnezeu.` Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, care era ca El Insuşi, una cu Tatăl şi El a purtat insultele, ruşinea şi bătaia de joc in locul nostru şi a suferit in cele din urmă ruşinoasa moarte pe Calvar. Satana L-a intampinat cu opoziţie incă din prima clipă in care a venit pe pămant; insă El a indurat totul şi nu s-a abătut nici un pic. Dacă nu ar fi fost puterea pe care i-o dăduse Dumnezeu, nu ar fi putut rezista asalturilor vrăjmaşului; insă a rezistat, şi deşi trebuia să-l intalnească la fiecare pas şi era presat pas cu pas, totuşi lupta cu puterile intunericului a fost dusă in această lume.” {The Ellen G. White 1888 Materials, 1888, p.122}

”Acum este clarificat fiecare aspect al adevărului și rătăcirii din lunga perioadă de controversă. Dreptatea lui Dumnezeu este pe deplin reabilitată. Înaintea întregii lumi se prezintă în mod clar marele sacrificiu făcut de Tatăl și Fiul în favoarea omului. A venit ceasul când Hristos Își ocupă poziția Lui de drept și este proslăvit mai presus de domnii și de stãpâniri și de orice nume.” (SJ 427)

”În întunericul acela dens era ascunsă prezența lui Dumnezeu. El face din întuneric acoperământul Său și Își ascunde slava de ochii oamenilor. Dumnezeu și, îngerii Săi sfinți se aflau în jurul crucii. Tatăl era cu Fiul Său. Cu toate acestea, prezența Sa nu era descoperită. Dacă slava Sa ar fi străfulgerat din nor, orice ființă omenească ce ar fi privit scena ar fi fost nimicită. Și în clipa aceea îngrozitoare, Domnul Hristos nu putea fi mângâiat de prezența Tatălui. El a călcat singur în teasc și din cei ce se găseau acolo nimeni n-a fost cu El.” {HLL 753.4}

”Tatal, impreuna cu ingerii Lui se aflau in spatele intunericului dens. Dumnezeu era impreuna cu Fiul Sau, fara a se manifesta nici Lui si nici vreunei fiinte umane” (EGWhite,VaA, p.208).

”Ingerii au suferit cu Hristos: Dumnezeu Insusi a fost crucificat cu Hristos, pentru ca Fiul era una cu Tatal.” (EGWhite, CBA,5,1083)

Și când Hristos, în agonia Sa de pe cruce, a strigat: “S-a sfârșit” (Ioan 19, 30), un strigăt de triumf a răsunat prin toate lumile și chiar în cer. Finalul marii lupte ce se desfășura de atâta timp în această lume era acum hotărât, și Hristos era biruitor. Moartea Sa a dat răspuns la întrebarea dacă Tatăl și Fiul au suficientă dragoste pentru om, ca să dea pe față renunțare la sine și un spirit de sacrificiu. {PP 69.3}


''Daca muritorii ar fi putut privi uluirea si durerea ostirii ingeresti in timp ce priveau cuprinsi de o suferinta tacuta cum Tatal Isi retrage razele de lumina, dragoste si slava de la Fiul Sau iubit, nascut din propria Sa Fiinta, ar intelege mai bine cat de jignitor este pacatul in ochii Sai.'' (Harul uimitor al lui Dumnezeu,pag.168)

Daca este vreun loc extrem de semnificativ unde ar trebui sa intalnim triuniunea divina, acesta este la cruce. Pentru ca pe lemnul crucii se afla Fiul lui Dumnezeu, si in timp ce moare pentru noi, Tatal este cel care intinde mana si primeste duhul Celui rastignit, ca jertfa sa fie deplina…

Numai Dumnezeu şi Hristos ştiu ce au costat sufletele oamenilor.” {E.G.White, SemneleTimpului, 3 Ianuarie 1909, p.8}

joi, 26 martie 2015

Dr.Kellogg și erezia lui

Mulţi oameni nu sunt conştienţi de teologia Trinitariană a Dr. Kellogg. In această notiță sunt prezentate cateva dovezi reale pentru susţinerea acestei afirmaţii. Kellogg propovăduia intr-adevăr o trinitate formată din trei persoane co-eterne, co-egale. La acea vreme, el exprima inaintea fraţilor din conducerea bisericii credinţa sa că Divinitatea este alcătuită din trei persoane divine separate. Iată ceea ce A.G.Daniells scria către W.C. White referitor la această chestiune in 1903. „Incă de cand consiliul a luat sfarşit, am simţit că trebuie să vă scriu in mod confidenţial despre planurile Dr. Kellogg de a revizui şi republica `Templul Viu`... El (Kellogg) a spus că inainte cu cateva zile de a veni la consiliu, se gandise la această problemă şi incepu să vadă că făcuse o uşoară greşeală in exprimarea vederilor sale. Spuse că tot timpul fusese tulburat să ştie cum să exprime caracterul Lui Dumnezeu şi relaţia Lui cu lucrările creaţiei Sale ... A declarat apoi că fostele sale vederi privind trinitatea stătuseră in calea sa şi il impiedicaseră să facă o afirmaţie clară şi absolut corectă; dar că in scurt timp ajunsese să creadă in trinitate, iar acum putea vedea destul de clar unde era dificultatea şi credea că poate clarifica situaţia in mod satisfăcător. Mi-a spus că acum credea in Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfant; iar vederea lui era că Dumnezeu Duhul Sfant, nu Dumnezeu Tatăl, era cel care umplea tot spaţiul şi fiecare lucru viu. A spus că dacă ar fi crezut acest lucru inainte de a scrie cartea, şi-ar fi putut exprima vederile fără să dea impresia greşită pe care o dă cartea acum. Am pus inaintea lui obiecţiunile pe care le-am găsit in invăţătură şi am incercat să-i arăt că invăţătura era in totalitate in contradictoriu cu evanghelia incat nu vedeam cum ar putea fi corectată prin schimbarea catorva expresii. Am discutat problema intr-un mod prietenos un timp destul de indelungat; dar eram sigur că atunci cand ne-am despărţit, doctorul nu se inţelegea pe sine insuşi şi nici caracterul invăţăturii sale. Şi nu puteam vedea cum ar fi posibil pentru el ca in decurs de cateva zile să corecteze cărţile astfel incat totul să fie bine.” {Scrisoare: A.G. Daniells către W.C. White, 29 Octombrie 1903, p.1-2}

Dr.Kellogg ajunsese să creadă in doctrina trinităţii. Credea in Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfant! Există astăzi oameni care cred acelaşi lucru? Ştia Ellen White că Dr.Kellogg voia să-şi revizuiască cartea şi să includă o trinitate de trei persoane divine? A avut ea ceva de spus in privinţa asta? Mai mult ca sigur că a avut, in lumina faptului că scrisoarea de mai sus a fost trimisă fiului ei; in mod sigur a avut ceva de spus despre republicarea cărţii care să includă o doctrină a unei trinităţi (Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfant).

Cartea`Templul Viu`nu trebuie refăcută, in ea nu trebuie făcute cateva schimbări, după care să i se facă reclamă şi să fie lăudată asemeni unei producţii de valoare. [...] Atunci cand ai scris acea carte nu erai inspirat de Dumnezeu. Se afla langă tine acela care l-a inspirat pe Adam să privească la Dumnezeu intr-o lumină falsă. [...] Fratele meu, trebuie să-ţi spun că realizezi foarte puţin incotro tin picioarele tale să te ducă. Faptele au fost deschise inaintea mea. Te-ai unit cu aceia care aparţin armatei marelui apostat. Mintea ta a fost la fel de intunecată precum Egiptul. – Scrisoarea 253,1903, p.1,12-14) (Către J.H. Kellogg, 20 Noiembrie, 1903)” {E.G. White, Manuscript Releases, vol.11, p.314-315}

Se va spune că `Templul Viu` a fost revizuit. Dar Domnul mi-a arătat că cel care l-a scris nu s-a schimbat, şi că nu poate exista o unitate intre el şi slujitorii evangheliei atata timp cat continuă să preţuiască părerile lui actuale. Sunt nevoită să ridic vocea şi să avertizez poporul nostru spunand:`Nu vă inşelaţi: Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera. ` (Galateni 6:7).” {E.G.White, Selected Messages, cartea 1, 1904, p.199}

(Deci cum putea Ellen White să creadă acelaşi lucru, aşa cum susţin mulţi şi totuşi să-l mustre pe Kellogg pentru dorinţa de a o publica?)

Care erau `părerile actuale` ale Dr. Kellogg? Potrivit propriei sale mărturisiri un an mai devreme, ajunsese să creadă intr-o divinitate de trei persoane divine. In proprie apărare, Kellogg pretindea că invăţăturile sale erau aceleaşi ca ale sorei White. El (şi susţinătorii lui) dădeau chiar citate din scrierile ei pentru a susţine `noua` lui invăţătură. Sora White a infirmat această acuză intr-o mărturie clară: „Sunt obligată să infirm afirmaţia că invăţăturile din `Templul Viu` pot fi susţinute de citate din scrierile mele. Poate că există in cartea aceasta expresii şi păreri care sunt in armonie cu scrierile mele. Şi pot exista in scrierile mele multe afirmaţii care, scoase din context, şi interpretate conform minţii autorului  ”Templului Viu`, ar părea să fie in armonie cu invăţăturile acestei cărţi. Acest lucru poate da un aparent sprijin afirmaţiei că opiniile din`Templul Viu`sunt in armonie cu scrierile mele. Dar să ne ferească Dumnezeu ca acest lucru să triumfe.” {E.G. White, Selected Messages, cartea 1, 1904, p.203}

Ea a recunoscut că pot exista in scrierile sale `multe afirmaţii` care pot fi `scoase din context` şi explicate in aşa fel incat să `fie in armonie` cu invăţătura lui Kellogg, şi in felul acesta să pară a da greutate doctrinei sale. Dar, spuse ea, „să ne păzească Dumnezeu ca acest lucru să triumfe”. Era sora White conştientă de faptul că scrierile ei pot fi deformate pentru a propovădui o trinitate de trei persoane divine? Aceasta este ceea ce dr. Kellogg incerca să facă. Aceasta este ceea ce mulţi astăzi de asemenea incearcă să facă! Insă, in mod tragic, astăzi dezamăgirea este mult mai adancă şi mai rea. Cat despre `Omega`, este mult mai mare şi mai letală decat `Alfa`.

Pentru aprofundarea studiului despre apostazia Omega din timpul sfarsitului, cititi cartea ”Criza Omega in adventism” din linkul alaturat. http://www.divinavindecare.ro/Divina_Vindecare/Carti_files/criza_omega.pdf

duminică, 22 martie 2015

DUMNEZEUL BIBLIEI

EXISTĂ UN SINGUR DUMNEZEU PERSONAL

Marcu 12:29.32.34
29. Isus i-a raspuns: "Cea dintai este aceasta: "Asculta Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn"; 32. Carturarul I-a zis: "Bine, Invatatorule. Adevarat ai zis ca Dumnezeu este unul singur, ca nu este altul afara de El 34. Isus a vazut ca a raspuns cu pricepere si i-a zis: "Tu nu esti departe de Imparatia lui Dumnezeu." Si nimeni nu indraznea sa-I mai puna intrebari.
1 Corinteni 8:4
Deci, cat despre mancarea lucrurilor jertfite idolilor, stim ca in lume un idol este totuna cu nimic si ca nu este decat un singur Dumnezeu.
Galateni 3:20
Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părţi, pe când Dumnezeu este unul singur.
Efeseni 4:6
Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.

ACEST DUMNEZEU PERSONAL ESTE TATĂL

1 Corinteni 8:5-6
5. Caci chiar daca ar fi asa numiti "dumnezei" fie in cer, fie pe pamant (cum si sunt in adevar multi "dumnezei" si multi "domni"), 6. totusi pentru noi nu este decat un singur Dumnezeu: Tatal, de la care vin toate lucrurile si pentru care traim si noi, si un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, si prin El si noi.
Ioan 17:3
Si viata vesnica este aceasta: sa Te cunoasca pe Tine, singurul Dumnezeu adevarat, si pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.
Ioan 5:43.44
43. Eu am venit in Numele Tatalui Meu, si nu Ma primiti; daca va veni un altul, in numele lui insusi, pe acela il veti primi.
44. Cum puteti crede voi care umblati dupa slava pe care v-o dati unii altora, si nu cautati slava care vine de la singurul Dumnezeu?
Apocalips 21:22
In cetate n-am vazut niciun Templu; pentru ca Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca si Mielul sunt Templul ei.
1 Corinteni 11:3
Dar vreau sa stiti ca Hristos este Capul oricarui barbat; ca barbatul este capul femeii si ca Dumnezeu este Capul lui Hristos.
Efeseni 4:6
Este un singur Dumnezeu si Tata al tuturor, care este mai presus de toti, care lucreaza prin toti si care este in toti.
Romani 16:27
A lui Dumnezeu, care singur este intelept, sa fie slava, prin Isus Hristos, in vecii vecilor! Amin.
1 Timotei 2:5
Caci este un singur Dumnezeu si este un singur mijlocitor intre Dumnezeu si oameni: Omul Isus Hristos
2 Corinteni 1:3
Binecuvantat sa fie Dumnezeu, Tatal Domnului nostru Isus Hristos, Parintele indurarilor si Dumnezeul oricarei mangaieri
1 Corinteni 15:24-28
24. In urma, va veni sfarsitul, cand El va da Imparatia in mainile lui Dumnezeu Tatal, dupa ce va fi nimicit orice domnie, orice stapanire si orice putere.
25. Caci trebuie ca El sa imparateasca pana va pune pe toti vrajmasii sub picioarele Sale.
26. Vrajmasul cel din urma, care va fi nimicit, va fi moartea.
27. Dumnezeu, in adevar, "a pus totul sub picioarele Lui". Dar cand zice ca totul I-a fost supus, se intelege ca afara de Cel ce I-a supus totul.
28. Si cand toate lucrurile Ii vor fi supuse, atunci chiar si Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu sa fie totul in toti.
2 Tesaloniceni 2:16
Si insusi Domnul nostru Isus Hristos si Dumnezeu, Tatal nostru, care ne-a iubit si ne-a dat prin harul Sau o mangaiere vesnica si o buna nadejde.

RELAȚIA DINTRE TATĂL ȘI ISUS HRISTOS

1 Ioan 4:15
Cine va marturisi ca Isus este Fiul luiDumnezeu, Dumnezeu ramane in el, si el in Dumnezeu.
1 Ioan 2:22.23
22. Cine este mincinosul, daca nu cel ce tagaduieste ca Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tagaduieste pe Tatal si pe Fiul.
23. Oricine tagaduieste pe Fiul n-are pe Tatal. Oricine marturiseste pe Fiul are si pe Tatal.
1 Ioan 4:9.10
9. Dragostea lui Dumnezeu fata de noi s-a aratat prin faptul ca Dumnezeu a trimis in lume pe singurul Sau Fiu, ca noi sa traim prin El.
10. Si dragostea sta nu in faptul ca noi am iubit pe Dumnezeu, ci in faptul ca El ne-a iubit pe noi si a trimis pe Fiul Sau ca jertfa de ispasire pentru pacatele noastre.
Ioan 3:16
Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica.
1 Ioan 5:5
Cine este cel ce a biruit lumea, daca nu cel ce crede ca Isus este Fiul lui Dumnezeu?
Ioan 5:18
Tocmai de aceea cautau si mai mult iudeii sa-L omoare, nu numai fiindca dezlega ziua Sabatului, dar si pentru ca zicea ca Dumnezeu este Tatal Sau si Se facea astfel deopotriva cu Dumnezeu.
1 Ioan 5:1
Oricine crede ca Isus este Hristosul este nascut din Dumnezeu; si oricine iubeste pe Cel ce L-a nascut iubeste si pe cel nascut din El.
Proverbe 30:4
Cine s-a suit la ceruri si cine s-a coborat din ele? Cine a adunat vantul in pumnii lui? Cine a strans apele in haina lui? Cine a hotarat toate marginile pamantului? Cum se numeste el si cum cheama pe fiul sau? Stii tu lucrul acesta?
Ioan 10:36
cum ziceti voi ca hulesc Eu, pe care Tatal M-a sfintit si M-a trimis in lume? Si aceasta, pentru ca am zis: "Sunt Fiul lui Dumnezeu!"
Marcu 5:7
si a strigat cu glas tare: "Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preainalt? Te jur in Numele lui Dumnezeu, sa nu ma chinuiesti!"

ISUS HRISTOS ESTE FIUL LUI DUMNEZEU PENTRU CĂ DUMNEZEU L-A NĂSCUT (NU CREAT).

Evrei 1:4.5
4. ajungand cu atat mai presus de ingeri, cu cat a mostenit un Nume mult mai minunat decat al lor.
5. Caci, caruia dintre ingeri a zis El vreodata: "Tu esti Fiul Meu; astazi Te-am nascut"? Si iarasi: "Eu Ii voi fi Tata, si El Imi va fi Fiu"?
Zaharia 12,10
Atunci voi turna peste casa lui David si peste locuitorii Ierusalimului un duh de indurare si de rugaciune, si isi vor intoarce privirile spre Mine, pe care L-au strapuns. Il vor plange cum plange cineva pe singurul lui fiu, si-L vor plange amarnic cum plange cineva pe un intai nascut.
Ioan 1:14
Si Cuvantul S-a facut trup si a locuit printre noi, plin de har si de adevar. Si noi am privit slava Lui, o slava intocmai ca slava Singurului nascut din Tatal.
1 Ioan 5:1
Oricine crede ca Isus este Hristosul este nascut din Dumnezeu; si oricine iubeste pe Cel ce L-a nascut iubeste si pe cel nascut din El.

TIMPUL NASTERII LUI HRISTOS

Proverbe 8:22-25
22. Domnul m-a facut cea dintai dintre lucrarile Lui, inaintea celor mai vechi lucrari ale Lui.
23. Eu am fost asezata din vesnicie, inainte deorice inceput, inainte de a fi pamantul.
24. Am fost nascuta cand inca nu erau adancuri, nici izvoare incarcate cu ape;
25. am fost nascuta inainte de intarirea muntilor, inainte de a fi dealurile,
Proverbe 8:30
eu eram mesterul Lui, la lucru langa El, si in toate zilele eram desfatarea Lui, jucand neincetat inaintea Lui,
1 Corinteni 1:24
dar pentru cei chemati, fie iudei, fie greci, este puterea si intelepciunea lui Dumnezeu.
1 Corinteni 1:30
Si voi, prin El, sunteti in Hristos Isus. El a fost facut de Dumnezeu pentru noi intelepciune, neprihanire, sfintire si rascumparare

CONFORM BIBLIEI, IEȘIREA DIN DUMNEZEU SEMNIFICĂ NAȘTERE

Mica 5:2
"Si tu, Betleeme Efrata, macar ca esti prea mic intre cetatile de capetenie ale lui Iuda, totusi din tine Imi va iesi Cel ce va stapani peste Israel si a carui obarsie se suie pana in vremuri stravechi, pana in zilele vesniciei."
Matei 2:1-6
1. Dupa ce S-a nascut Isus in Betleemul din Iudeea, in zilele imparatului Irod, iata ca au venit niste magi din rasarit la Ierusalim
2. si au intrebat: "Unde este Imparatul de curand nascut al iudeilor? Fiindca I-am vazut steaua in rasarit si am venit sa ne inchinam Lui."
3. Cand a auzit imparatul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; si tot Ierusalimul s-a tulburat impreuna cu el.
4. A adunat pe toti preotii cei mai de seama si pe carturarii norodului si a cautat sa afle de la ei unde trebuia sa Se nasca Hristosul.
5. "In Betleemul din Iudeea", i-au raspuns ei, "caci iata ce a fost scris prin prorocul:
6. "Si tu, Betleeme, tara lui Iuda, nu esti nicidecum cea mai neinsemnata dintre capeteniile lui Iuda; caci din tine va iesi o Capetenie, care va fi Pastorul poporului Meu Israel."
Ioan 8:42
Isus le-a zis: "Daca ar fi Dumnezeu Tatal vostru, M-ati iubi si pe Mine, caci Eu am iesit si vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine insumi, ci El M-a trimis.
Ioan 17:8
aci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit si au cunoscut cu adevarat ca de la Tine am iesit si au crezut ca Tu M-ai trimis.

PRIN FIUL AU FOST CREATE TOATE LUCRURILE.

Coloseni 1:16-17
16. Pentru ca prin El au fost facute toate lucrurile care sunt in ceruri si pe pamant, cele vazute si cele nevazute: fie scaune de domnii, fie dregatorii, fie domnii, fie stapaniri. Toate au fost facute prin El si pentru El.
17. El este mai inainte de toate lucrurile, si toate se tin prin El.
Ioan 1:1-3
1. La inceput era Cuvantul, si Cuvantul era cu Dumnezeu, si Cuvantul era Dumnezeu.
2. El era la inceput cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost facute prin El; si nimic din ce a fost facut, n-a fost facut fara El.

CE A MOSTENIT FIUL PRIN NASTEREA DIN TATAL

Ioan 5:26
Caci, dupa cum Tatal are viata in Sine, tot asa a dat si Fiului sa aiba viata in Sine.
Coloseni 2:8-9
8. Luati seama ca nimeni sa nu va fure cu filozofia si cu o amagire desarta, dupa datina oamenilor, dupa invataturile incepatoare ale lumii, si nu dupa Hristos.
9. Caci in El locuieste trupeste toata plinatatea Dumnezeirii.
Coloseni 1:19
Caci Dumnezeu a vrut ca toata plinatatea sa locuiasca in El
Evrei 1:1-4
1. Dupa ce a vorbit in vechime parintilor nostri prin proroci, in multe randuri si in multe chipuri, Dumnezeu,
2. la sfarsitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus mostenitor al tuturor lucrurilor si prin care a facut si veacurile.
3. El, care este oglindirea slavei Lui si intiparirea Fiintei Lui si care tine toate lucrurile cu cuvantul puterii Lui, a facut curatarea pacatelor si a sezut la dreapta Maririi in locurile preainalte,
4. ajungand cu atat mai presus de ingeri, cu cat a mostenit un Nume mult mai minunat decat al lor.
Evrei 1:8
pe cand Fiului I-a zis: "Scaunul Tau de domnie, Dumnezeule, este in veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate;
Evrei 1:6
Si, cand duce iarasi in lume pe Cel intai nascut, zice: "Toti ingerii lui Dumnezeu sa I se inchine!"

TATAL A DARUIT NUMELE SĂU, YAHWEH, FIULUI SĂU.

Exodul 23:20.21
20. Iata, Eu trimit un Inger inaintea ta, ca sa te ocroteasca pe drum si sa te duca in locul pe care l-am pregatit.
21. Fii cu ochii in patru inaintea Lui si asculta glasul Lui; sa nu te impotrivesti Lui, pentru ca nu va va ierta pacatele, caci Numele Meu este in El.
Geneza 18,1 (orig)
Domnul [YAHWEH] i S-a aratat la stejarii lui Mamre, pe cand Avraam sedea la usa cortului, in timpul zadufului zilei.
Filipeni 2:9
De aceea si Dumnezeu L-a inaltat nespus de mult si I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;

DESI HRISTOS ESTE NUMIT DE TATAL ”DUMNEZEU”, FIUL ARE SI EL UN DUMNEZEU NUMIT ”TATAL”

Evrei 1:9
Tu ai iubit neprihanirea si ai urat nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tau Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decat pe tovarasii Tai."
Efeseni 1:17
Si ma rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatal slavei, sa va dea un duh de intelepciune si de descoperire, in cunoasterea Lui,
Ioan 20:17
"Nu ma tine", i-a zis Isus, "caci inca nu M-am suit la Tatal Meu. Ci, du-te la fratii Mei si spune-le ca Ma sui la Tatal Meu si Tatal vostru, la Dumnezeul Meu si Dumnezeul vostru."
Apocalips 3:12
Pe cel ce va birui il voi face un stalp in Templul Dumnezeului Meu, si nu va mai iesi afara din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu si numele cetatii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are sa se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, si Numele Meu cel nou."
1 Petru 1:3
Binecuvantat sa fie Dumnezeu, Tatal Domnului nostru Isus Hristos, care, dupa indurarea Sa cea mare, ne-a nascut din nou prin invierea lui Isus Hristos din morti, la o nadejde vie.
Efeseni 1:3
Binecuvantat sa fie Dumnezeu, Tatal Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvantat cu tot felul de binecuvantari duhovnicesti, in locurile ceresti, in Hristos.
2 Corinteni 11:31
Dumnezeu, Tatal Domnului nostru Isus Hristos, care este binecuvantat in veci, stie ca nu mint!…
Romani 15:6
pentru ca toti impreuna, cu o inima si cu o gura, sa slaviti pe Dumnezeu, Tatal Domnului nostru Isus Hristos.

MULTE PASAJE DIN SCRIPTURI VORBESC DE ”DUMNEZEU TATAL”, TOTUSI NICI UNUL NU VORBESTE DESPRE ”DUMNEZEU FIUL” SI NICI DE ”DUMNEZEU DUHUL SFANT”.

Tit 1:4
catre Tit, adevaratul meu copil in credinta noastra a amandurora: Har si pace de la Dumnezeu Tatal si de la Isus Hristos, Mantuitorul nostru!
1 Tesaloniceni 1:1
Pavel, Silvan si Timotei, catre Biserica tesalonicenilor, care este in Dumnezeu Tatal si in Domnul Isus Hristos: Har si pace de la Dumnezeu, Tatal nostru, si de la Domnul Isus Hristos.
Galateni 1:3
Har si pace voua de la Dumnezeu Tatal si de la Domnul nostru Isus Hristos!
Efeseni 6:23
Pace, fratilor, si dragoste impreuna cu credinta din partea lui Dumnezeu Tatal si din partea Domnului Isus Hristos!
Filipeni 2:11
pentru ca, in Numele lui Isus, sa se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pamant si de sub pamant,
2 Timotei 1:2
catre Timotei, copilul meu preaiubit: Har, indurare si pace de la Dumnezeu Tatal si de la Hristos Isus, Domnul nostru!
1 Petru 1:2
dupa stiinta mai dinainte a lui Dumnezeu Tatal, prin sfintirea lucrata de Duhul spre ascultarea si stropirea cu sangele lui Isus Hristos: Harul si pacea sa va fie inmultite!
Ioan 6:27
Lucrati nu pentru mancarea pieritoare, ci pentru mancarea care ramane pentru viata vesnica si pe care v-o va da Fiul omului; caci Tatal, adica insusi Dumnezeu, pe El L-a insemnat cu pecetea Lui."
Iuda 1:1
Iuda, rob al lui Isus Hristos si fratele lui Iacov, catre cei chemati, care sunt iubiti in Dumnezeu Tatal si pastrati pentru Isus Hristos

CINE ESTE ASEZAT PE TRONUL UNIVERSULUI

Matei 5:34
Dar Eu va spun: sa nu jurati nicidecum; nici pe cer, pentru ca este scaunul de domnie al lui Dumnezeu;
Matei 23:22
si cine jura pe cer jura pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu si pe Cel ce sade pe el.
Apocalips 4:2
Numaidecat am fost rapit in Duhul. Si iata ca in cer era pus un scaun de domnie, si pe scaunul acesta de domnie sedea Cineva.
Apocalips 7:10
si strigau cu glas tare si ziceau: "Mantuirea este a Dumnezeului nostru, care sade pe scaunul de domnie, si a Mielului!"
Evrei 8:1
Punctul cel mai insemnat al celor spuse este ca avem un Mare Preot care S-a asezat la dreapta scaunului de domnie al Maririi, in ceruri
Evrei 12:2
Sa ne uitam tinta la Capetenia si Desavarsirea credintei noastre, adica la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusa inainte, a suferit crucea, a dispretuit rusinea, si sade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
Apocalips 3:21
Celui ce va birui ii voi da sa sada cu Mine pe scaunul Meu de domnie, dupa cum si Eu am biruit si am sezut cu Tatal Meu pe scaunul Lui de domnie."

ISUS HRISTOS ESTE NUMIT ARHANGHELUL MIHAIL

Daniel 12:1
In vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tau; caci aceasta va fi o vreme de stramtorare cum n-a mai fost de cand sunt neamurile si pana la vremea aceasta. Dar in vremea aceea, poporul tau va fi mantuit, si anume oricine va fi gasit scris in carte.
Daniel 10:13
Dar capetenia imparatiei Persiei mi-a stat impotriva douazeci si una de zile; insa iata ca Mihail, una din capeteniile cele mai de seama, mi-a venit in ajutor si am iesit biruitor acolo, langa imparatii Persiei.
Apocalips 12:7
Si in cer s-a facut un razboi. Mihail si ingerii lui s-au luptat cu balaurul. Si balaurul cu ingerii lui s-au luptat si ei
Iuda 1:9
Arhanghelul Mihail, cand se impotrivea diavolului si se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a indraznit sa rosteasca impotriva lui o judecata de ocara, ci doar a zis:"Domnul sa te mustre!"
1 Tesaloniceni 4:15-16
15. Iata, in adevar, ce va spunem prin Cuvantul Domnului: noi cei vii, care vom ramane pana la venirea Domnului, nu vom lua-o inaintea celor adormiti.
16. Caci insusi Domnul, cu un strigat, cu glasul unui arhanghel si cu trambita lui Dumnezeu, Se va cobori din cer, si intai vor invia cei morti in Hristos.
Iosua 5:13-15
13. Pe cand Iosua era langa Ierihon, a ridicat ochii si s-a uitat. Si iata ca un om statea in picioare inaintea lui, cu sabia scoasa din teaca in mana. Iosua s-a dus spre el si i-a zis: "Esti dintre ai nostri sau dintre vrajmasii nostri?"
14. El a raspuns: "Nu, ci Eu sunt Capetenia ostirii Domnului, si acum am venit." Iosua s-a aruncat cu fata la pamant, s-a inchinat si I-a zis: "Ce spune Domnul meu robului Sau?"
15. Si Capetenia ostirii Domnului a zis lui Iosua: "Scoate-ti incaltamintea din picioare, caci locul pe care stai este sfant." Si Iosua a facut asa.
Exodul 23:20-21
20. Iata, Eu trimit un Inger inaintea ta, ca sa te ocroteasca pe drum si sa te duca in locul pe care l-am pregatit.
21. Fii cu ochii in patru inaintea Lui si asculta glasul Lui; sa nu te impotrivesti Lui, pentru ca nu va va ierta pacatele, caci Numele Meu este in El.

HRISTOS NU S-A INVIAT PE SINE DINTRE CEI MORTI

Fapte 4:10
s-o stiti toti si s-o stie tot norodul lui Israel! Omul acesta se infatiseaza inaintea voastra pe deplin sanatos in Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ati rastignit, dar pe care Dumnezeu L-a inviat din morti.
Fapte 5:30
Dumnezeul parintilor nostri a inviat pe Isus pe care voi L-ati omorat, atarnandu-L pe lemn.
Romani 10:9
Daca marturisesti deci cu gura ta pe Isus ca Domn si daca crezi in inima ta ca Dumnezeu L-a inviat din morti, vei fi mantuit.
Evrei 13:20
Dumnezeul pacii, care, prin sangele legamantului celui vesnic, a sculat din morti pe Domnul nostru Isus, marele Pastor al oilor,

FIUL LUI DUMNEZEU ARE TOATA PUTEREA SI AUTORITATEA IN CER SI PE PAMANT DATORITA TATALUI SĂU

Matei 28:18
Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei si le-a zis: "Toata puterea Mi-a fost data in cer si pe pamant.
Ioan 5:26
Caci, dupa cum Tatal are viata in Sine, tot asa a dat si Fiului sa aiba viata in Sine.
Coloseni 2:9
Caci in El locuieste trupeste toata plinatatea Dumnezeirii.
Coloseni 1:19
Caci Dumnezeu a vrut ca toata plinatatea sa locuiasca in El
1 Corinteni 15:27-28
27. Dumnezeu, in adevar, "a pus totul sub picioarele Lui". Dar cand zice ca totul I-a fost supus, se intelege ca afara de Cel ce I-a supus totul.
28. Si cand toate lucrurile Ii vor fi supuse, atunci chiar si Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu sa fie totul in toti.

REFERINTE BIBLICE LA TATAL SI FIUL, FARA AMINTIREA DUHULUI

2 Ioan 1:3
Harul, indurarea si pacea sa fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatal si din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatalui, in adevar si in dragoste!
1 Timotei 5:21
Te rog fierbinte, inaintea lui Dumnezeu, inaintea lui Hristos Isus si inaintea ingerilor alesi, sa pazesti aceste lucruri, fara vreun gand mai dinainte, si sa nu faci nimic cu partinire.
Tit 1:4
catre Tit, adevaratul meu copil in credinta noastra a amandurora: Har si pace de la Dumnezeu Tatal si de la Isus Hristos, Mantuitorul nostru!
Efeseni 1:2
Har si pace de la Dumnezeu, Tatal nostru, si de la Domnul Isus Hristos.
Coloseni 1:2
catre sfintii si fratii credinciosi in Hristos care sunt in Colose: Har si pace de la Dumnezeu, Tatal nostru, si de la Domnul Isus Hristos.

IN CE CONSTĂ HULA (BLASFEMIA) CONTRA DUHULUI SFANT

Marcu 3:22-30
22. Si carturarii care se coborasera din Ierusalim ziceau: "Este stapanit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor."
23. Isus i-a chemat la El si le-a zis, in pilde: "Cum poate Satana sa scoata afara pe Satana?
24. Daca o imparatie este dezbinata impotriva ei insasi, imparatia aceea nu poate dainui.
25. Si daca o casa este dezbinata impotriva ei insasi, casa aceea nu poate dainui.
26. Tot astfel, daca Satana se rascoala impotriva lui insusi este dezbinat si nu poate dainui, ci s-a ispravit cu el.
27. Nimeni nu poate sa intre in casa unui om tare si sa-i jefuiasca gospodaria decat daca a legat mai intai pe omul acela tare; numai atunci ii va jefui casa.
28. Adevarat va spun ca toate pacatele si toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta;
29. dar oricine va huli impotriva Duhului Sfant nu va capata iertare in veac: ci este vinovat de un pacat vesnic."
30. Aceasta pentru ca ei ziceau: "Are un duh necurat."

CUM PREZINTA BIBLIA DUHUL OMULUI

Iov 20:3
Am auzit mustrari care ma umplu de rusine, si din adancul mintii mele duhul ma face sa raspund.
Iov 32:8
Dar, de fapt, in om, duhul, suflarea Celui Atotputernic, da priceperea.
1 Corinteni 5:3-5
3. Cat despre mine, macar ca n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de fata cu duhul, am si judecat, ca si cand as fi fost de fata, pe cel ce a facut o astfel de fapta.
4. In Numele Domnului Isus, voi si duhul meu, fiind adunati laolalta, prin puterea Domnului nostru Isus,
5. am hotarat ca un astfel de om sa fie dat pe mana Satanei, pentru nimicirea carnii, ca duhul lui sa fie mantuit in ziua Domnului Isus.
Luca 23:46
Isus a strigat cu glas tare: "Tata, in mainile Tale Imi incredintez duhul!" Si, cand a zis aceste vorbe, Si-a dat duhul.
Fapte 7:59
Si aruncau cu pietre in Stefan, care se ruga si zicea: "Doamne Isuse, primeste duhul meu!"
Coloseni 2:5
Caci, macar ca sunt departe cu trupul, totusi cu duhul sunt cu voi si privesc cu bucurie la buna randuiala care domneste intre voi si la taria credintei voastre in Hristos.
Eclesiastul 12:7
pana nu se intoarce tarana in pamant, cum a fost, si pana nu se intoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.
Ezechiel 13:3
Asa vorbeste Domnul Dumnezeu: "Vai de prorocii fara minte care umbla dupa duhul lor si nu vad nimic!
Matei 26:41
Vegheati si rugati-va, ca sa nu cadeti in ispita; duhul, in adevar, este plin de ravna, dar carnea este neputincioasa."
Luca 1:80
Iar pruncul crestea si se intarea in duh. Si a stat in locuri pustii pana in ziua aratarii lui inaintea lui Israel.
Psalmii 142:3
Cand imi este mahnit duhul in mine, Tu imi cunosti cararea. Pe drumul pe care umblu, mi-au intins o cursa.
Psalmii 143:4
Imi este mahnit duhul in mine, imi este tulburata inima inauntrul meu.
Luca 1:46-47
46. Si Maria a zis: "Sufletul meu mareste pe Domnul
47. si mi se bucura duhul in Dumnezeu, Mantuitorul meu,

DUHUL SFANT POSEDA UN PROPRIETAR

Geneza 6:3
Atunci Domnul a zis: "Duhul Meu nu va ramane pururi in om, caci si omul nu este decat carne pacatoasa: totusi zilele lui vor fi de o suta douazeci de ani."
Isaia 61:1
"Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, caci Domnul M-a uns sa aduc vesti bune celor nenorociti: El M-a trimis sa vindec pe cei cu inima zdrobita, sa vestesc robilor slobozenia, si prinsilor de razboi, izbavirea;
Fapte 2:17
"In zilele de pe urma, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice faptura; feciorii vostri si fetele voastre vor proroci, tinerii vostri vor avea vedenii, si batranii vostri vor visa vise!
Matei 10:20
fiindca nu voi veti vorbi, ci Duhul Tatalui vostru va vorbi in voi.

TEXTE BIBLICE CE INDICA IMPERSONALITATEA DUHULUI SFANT

Isaia 44:3
Caci voi turna ape peste pamantul insetat si rauri, pe pamantul uscat; voi turna Duhul Meu peste samanta ta si binecuvantarea Mea, peste odraslele tale
Ioel 2:28-29
Dupa aceea voi turna Duhul Meu peste orice faptura; fiii si fiicele voastre vor proroci, batranii vostri vor visa vise, si tinerii vostri vor avea vedenii.
29. Chiar si peste robi si peste roabe voi turna Duhul Meu in zilele acelea.
Ezechiel 36:27
Voi pune Duhul Meu in voi si va voi face sa urmati poruncile Mele, si sa paziti, si sa impliniti legile Mele.
Mica 3:8
Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunostinta dreptatii si de vlaga, ca sa fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui, si lui Israel, pacatul lui.
Luca 1:15
Caci va fi mare inaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici bautura ametitoare si se va umple de Duhul Sfant inca din pantecele maicii sale.
Luca 3:22
si Duhul Sfant S-a coborat peste El in chip trupesc, ca un porumbel. Si din cer s-a auzit un glas care zicea: "Tu esti Fiul Meu preaiubit: in Tine Imi gasesc toata placerea Mea!"
Fapte 2:3-4
3. Niste limbi ca de foc au fost vazute impartindu-se printre ei si s-au asezat cate una pe fiecare din ei.
4. Si toti s-au umplut de Duh Sfant si au inceput sa vorbeasca in alte limbi, dupa cum le dadea Duhul sa vorbeasca.
Apocalips 4:5
Din scaunul de domnie ieseau fulgere, glasuri si tunete. Inaintea scaunului de domnie ardeau sapte lampi de foc, care sunt cele sapte Duhuri ale lui Dumnezeu.

DUHUL SFANT NU ARE VOINTA INDEPENDENTA, NU POATE MERGE SI VENI DUPA VOINTA SA. EL ESTE DAT SAU LUAT DE DUMNEZEU SAU HRISTOS.

Luca 11:13
Deci, daca voi, care sunteti rai, stiti sa dati daruri bune copiilor vostri, cu cat mai mult Tatal vostru cel din ceruri va da Duhul Sfant celor ce I-L cer!"
Ioan 7:39
Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau sa-L primeasca cei ce vor crede in El. Caci Duhul Sfant inca nu fusese dat, fiindca Isus nu fusese inca proslavit.
Psalmii 51:11
Nu ma lepada de la fata Ta si nu lua de la mine Duhul Tau cel Sfant.
Ioan 15:26
Cand va veni Mangaietorul, pe care-L voi trimite de la Tatal, adica Duhul adevarului, care purcede de la Tatal, El va marturisi despre Mine.
Fapte 2:33
Si acum, odata ce S-a inaltat prin dreapta lui Dumnezeu si a primit de la Tatal fagaduinta Duhului Sfant, a turnat ce vedeti si auziti.

CAND HRISTOS A SPUS CA DUMNEZEU VA TRIMITE DUHUL SAU, EL A EXPLICAT CEEA CE INSEMNA ACEASTA, SPUNAND ”VOI VENI LA VOI”

Ioan 14:17-23
17. si anume Duhul adevarului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru ca nu-L vede si nu-L cunoaste; dar voi Il cunoasteti, caci ramane cu voi si va fi in voi.
18. Nu va voi lasa orfani, Ma voi intoarce la voi.
19. Peste putina vreme, lumea nu Ma va mai vedea, dar voi Ma veti vedea; pentru ca Eu traiesc, si voi veti trai.
20. In ziua aceea, veti cunoaste ca Eu sunt in Tatal Meu, ca voi sunteti in Mine si ca Eu sunt in voi.
21. Cine are poruncile Mele si le pazeste acela Ma iubeste; si cine Ma iubeste va fi iubit de Tatal Meu. Eu il voi iubi si Ma voi arata lui."
22. Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: "Doamne, cum se face ca Te vei arata noua, si nu lumii?"
23. Drept raspuns, Isus i-a zis: "Daca Ma iubeste cineva, va pazi Cuvantul Meu, si Tatal Meu il va iubi. Noi vom veni la el si vom locui impreuna cu el.
Ioan 14:28
Ati auzit ca v-am spus: "Ma duc, si Ma voi intoarce la voi." Daca M-ati iubi, v-ati fi bucurat ca v-am zis: "Ma duc la Tatal"; caci Tatal este mai mare decat Mine.

DUHUL SFANT ESTE PREZENTA PERSONALA A LUI DUMNEZEU SI A LUI HRISTOS, NU IN FORMA MATERIALIZATA SAU VIZIBILA, CI ESTE MEDIUL PRIN CARE EI SE REPREZINTA ATUNCI CAND NU SUNT PREZENTI IN PERSOANA.

Psalmii 139:7
Unde ma voi duce departe de Duhul Tau si unde voi fugi departe de fata Ta?
Luca 1:35
Ingerul i-a raspuns: "Duhul Sfant Se va cobori peste tine, si puterea Celui Preainalt te va umbri. De aceea Sfantul care Se va naste din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
2 Corinteni 3:17
Caci Domnul este Duhul; si unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.
1 Corinteni 2:16
Caci "cine a cunoscut gandul Domnului, ca sa-I poata da invatatura?" Noi insa avem gandul lui Hristos.
1 Corinteni 3:16
Nu stiti ca voi sunteti templul lui Dumnezeu si ca Duhul lui Dumnezeu locuieste in voi?
Efeseni 3:17
asa incat Hristos sa locuiasca ininimile voastre prin credinta; pentru ca, avand radacina si temelia pusa in dragoste,
Romani 8:10
Si daca Hristos este in voi, trupul vostru, da, este supus mortii, din pricina pacatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihanirii.
Galateni 2:20
Am fost rastignit impreuna cu Hristos, si traiesc… dar nu mai traiesc eu, ci Hristos traieste in mine. Si viata, pe care o traiesc acum in trup, o traiesc in credinta in Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit si S-a dat pe Sine insusi pentru mine.

HRISTOS A SUFLAT DUHUL SĂU PESTE UCENICI DOVEDINDU-LE CA DUHUL APARȚINE DE EL INSUȘI

Ioan 20:22
Dupa aceste vorbe, a suflat peste ei si le-a zis: "Luati Duh Sfant!

BIBLIA VORBESTE DESPRE DUHUL TATALUI, DUHUL LUI HRISTOS SI DUHUL SFANT. CÂTE DUHURI EXISTĂ IN REALITATE?

Romani 8:9
Voi insa nu mai sunteti pamantesti, ci duhovnicesti, daca Duhul lui Dumnezeu locuieste in adevar in voi. Daca n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.
Filipeni 1:19
Caci stiu ca lucrul acesta se va intoarce spre mantuirea mea prin rugaciunile voastre si prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos.
Ioan 16:15
Tot ce are Tatal este al Meu; de aceea am zis ca va lua din ce este al Meu si va va descoperi.
Ioan 17:21
Ma rog ca toti sa fie una, cum Tu, Tata, esti in Mine, si Eu in Tine; ca si ei sa fie una in Noi, pentru ca lumea sa creada ca Tu M-ai trimis.
Ioan 17:23
Eu in ei, si Tu in Mine - pentru ca ei sa fie in chip desavarsit una, ca sa cunoasca lumea ca Tu M-ai trimis si ca i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.
Fapte 10:38
cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfant si cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc in loc, facea bine si vindeca pe toti cei ce erau apasati de diavolul; caci Dumnezeu era cu El.
Ioan 14:10
Nu crezi ca Eu sunt in Tatal, si Tatal este in Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatal, care locuieste in Mine, El face aceste lucrari ale Lui.
Fapte 2:22
Barbati israeliti, ascultati cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu inaintea voastra prin minunile, semnele si lucrarile pline de putere pe care le-a facut Dumnezeu prin El in mijlocul vostru, dupa cum bine stiti;
Galateni 4:6
Si, pentru ca sunteti fii, Dumnezeu ne-a trimis in inima Duhul Fiului Sau care striga: "Ava", adica: "Tata!"
1 Ioan 3:24
Cine pazeste poruncile Lui ramane in El, si El in el. Si cunoastem ca El ramane in noi prin Duhul pe care ni L-a dat.
1 Ioan 4:12-13
2. Nimeni n-a vazut vreodata pe Dumnezeu; daca ne iubim unii pe altii, Dumnezeu ramane in noi, si dragostea Lui a ajuns desavarsita in noi.
13. Cunoastem ca ramanem in El si ca El ramane in noi prin faptul ca ne-a dat din Duhul Sau.

CUM VORBESTE DUHUL SFANT

Fapte 8:29
Duhul a zis lui Filip: "Du-te si ajunge carul acesta!"
Fapte 11:12
Duhul mi-a spus sa plec cu ei, fara sa fac vreo deosebire. Acesti sase frati m-au insotit si ei si am intrat in casa omului.
Fapte 13:2
Pe cand slujeau Domnului si posteau, Duhul Sfant a zis: "Puneti-Mi deoparte pe Barnaba si pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat."
2 Samuel 23:1-2
Iata cele din urma cuvinte ale lui David. Cuvantul lui David, fiul lui Isai, cuvantul omului care a fost inaltat sus de tot, cuvantul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvantul cantaretului placut al lui Israel.
2. "Duhul Domnului vorbeste prin mine, si cuvantul Lui este pe limba mea.
Fapte 1:16
"Fratilor, trebuia sa se implineasca Scriptura spusa de Duhul Sfant mai inainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost calauza celor ce au prins pe Isus.
Neemia 9:30
I-ai ingaduit astfel multi ani, le-ai dat instiintari prin Duhul Tau, prin proroci, si tot n-au luat aminte. Atunci i-ai dat in mainile unor popoare straine.
Fapte 11:27-28
27. In vremea aceea, s-au coborat niste proroci din Ierusalim la Antiohia.
28. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat si a vestit, prin Duhul, ca va fi o foamete mare in toata lumea. Si a si fost, in adevar, in zilele imparatului Claudiu.
Fapte 20:22-23
22. Si acum, iata ca, impins de Duhul, ma duc la Ierusalim, fara sa stiu ce mi se va intampla acolo.
23. Numai Duhul Sfant ma instiinteaza din cetate in cetate ca ma asteapta lanturi si necazuri.
Fapte 21:4
Acolo am gasit pe ucenici si am ramas sapte zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel sa nu se suie la Ierusalim.
Fapte 21:11
A luat braul lui Pavel, si-a legat picioarele si mainile si a zis: "Iata ce zice Duhul Sfant: "Asa vor lega iudeii in Ierusalim pe omul acela al cui este braul acesta si-l vor da in mainile Neamurilor."

DUHUL CUI VORBEA PRIN PROROCI

1 Petru 1:10-11
10. Prorocii, care au prorocit despre harul care va era pastrat voua, au facut din mantuirea aceasta tinta cercetarilor si cautarii lor staruitoare.
11. Ei cercetau sa vada ce vreme si ce imprejurari avea in vedere Duhul lui Hristos, care era in ei, cand vestea mai dinainte patimile lui Hristos si slava de care aveau sa fie urmate.

ATUNCI, CÂTE PERSOANE DIVINE EXISTĂ IN DUMNEZEIRE?

Zaharia 6:12-13
12. Si sa-i spui: "Asa vorbeste Domnul ostirilor: "Iata ca un om, al carui nume este Odrasla, va odrasli din locul Lui si va zidi Templul Domnului.
13. Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoaba imparateasca, va sedea si va stapani pe scaunul Lui dedomnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, si o desavarsita unire va domni intre ei amandoi."
Proverbe 30:4
Cine s-a suit la ceruri si cine s-a coborat din ele? Cine a adunat vantul in pumnii lui? Cine a strans apele in haina lui? Cine a hotarat toate marginile pamantului? Cum se numeste el si cum cheama pe fiul sau? Stii tu lucrul acesta? -
Ioan 1:1-2
1. La inceput era Cuvantul, si Cuvantul era cu Dumnezeu, si Cuvantul era Dumnezeu.
2. El era la inceput cu Dumnezeu.
Matei 11:27
"Toate lucrurile Mi-au fost date in maini de Tatal Meu; si nimeni nu cunoaste deplin pe Fiul, afara de Tatal; tot astfel nimeni nu cunoaste deplin pe Tatal, afara de Fiul si acela caruia vrea Fiul sa i-L descopere.
Ioan 17:3
Si viata vesnica este aceasta: sa Te cunoasca pe Tine, singurul Dumnezeu adevarat, si pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.
1 Corinteni 8:5-7
5. Caci chiar daca ar fi asa numiti "dumnezei" fie in cer, fie pe pamant (cum si sunt in adevar multi "dumnezei" si multi "domni"),
6. totusi pentru noi nu este decat un singur Dumnezeu: Tatal, de la care vin toate lucrurile si pentru care traim si noi, si un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, si prin El si noi.
7. Dar nu toti au cunostinta aceasta.
1 Ioan 1:3
deci ce am vazut si am auzit, aceea va vestim si voua, ca si voi sa aveti partasie cu noi. Si partasia noastra este cu Tatal si cu Fiul Sau, Isus Hristos.
1 Ioan 2:22-24
22. Cine este mincinosul, daca nu cel ce tagaduieste ca Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tagaduieste pe Tatal si pe Fiul.
23. Oricine tagaduieste pe Fiul n-are pe Tatal. Oricine marturiseste pe Fiul are si pe Tatal.
24. Ce ati auzit de la inceput, aceea sa ramana in voi. Daca ramane in voi ce ati auzit de la inceput, si voi veti ramane in Fiul si in Tatal.
2 Ioan 9
Oricine o ia inainte, si nu ramane in invatatura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine ramane in invatatura aceasta are pe Tatal si pe Fiul.
Apocalips 7:9-10
9. Dupa aceea m-am uitat si iata ca era o mare gloata pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice semintie, din orice norod si de orice limba, care statea in picioare inaintea scaunului de domnie si inaintea Mielului, imbracati in haine albe, cu ramuri de finic in maini;
10. si strigau cu glas tare si ziceau: "Mantuirea este a Dumnezeului nostru, care sade pe scaunul de domnie, si a Mielului!"
Apocalips 21:22-23
22. In cetate n-am vazut niciun Templu; pentru ca Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca si Mielul sunt Templul ei.
23. Cetatea n-are trebuinta nici de soare, nici de luna, ca s-o lumineze; caci o lumineaza slava lui Dumnezeu, si faclia ei este Mielul.
Apocalips 22:1-3
1. Si mi-a aratat un rau cu apa vietii, limpede ca cristalul, care iesea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu si al Mielului.
2. In mijlocul pietei cetatii si pe cele doua maluri ale raului era pomul vietii, rodind douasprezece feluri de rod si dand rod in fiecare luna; si frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor.
3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu si al Mielului vor fi in ea. Robii Lui Ii vor sluji.

PE CINE TREBUIE SA ADORĂM

Apocalips 5:13
Si pe toate fapturile care sunt in cer, pe pamant, sub pamant, pe mare, si tot ce se afla in aceste locuri, le-am auzit zicand: "A Celui ce sade pe scaunul de domnie si a Mielului sa fie lauda, cinstea, slava si stapanirea in vecii vecilor!"

CĂTRE CINE SE INDREAPTĂ RUGACIUNILE NOASTRE

Matei 6:6
Ci tu, cand te rogi, intra in odaita ta, incuie-ti usa si roaga-te Tatalui tau, care este in ascuns; si Tatal tau, care vede in ascuns, iti va rasplati.
Matei 6:9
Iata, dar, cum trebuie sa va rugati: "Tatal nostru care esti in ceruri! Sfinteasca-se Numele Tau;
Ioan 14:13
si orice veti cere in Numele Meu, voi face, pentru ca Tatal sa fie proslavit in Fiul.

A Împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor! Amin. 1Timotei 1:17

miercuri, 11 martie 2015

Dumnezeu Tatal si Fiul Sau in slujirea apostolului Pavel


[In vedenia de pe drumul Damascului] în mintea lui Saul, nu mai era nici o îndoială că Acela care îi vorbea era Isus din Nazaret, Mesia Cel mult așteptat, Mângâietorul și Răscumpărătorul lui Israel. “Tremurând și plin de frică”, el a întrebat: “Doamne, ce vrei să fac?” “Scoală-te”, i-a zis Domnul, “intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci.” {FA 117.2}

Saul dorea să ajungă în deplină armonie și comuniune cu Tatăl și cu Fiul; și, în dorința lui fierbinte după iertare și primire, el a înălțat la tronul milei rugăciuni arzătoare. {FA119.2}

Meditând tot mai mult asupra acestor lucruri în inima sa, Pavel a înțeles din ce în ce mai clar însemnătatea chemării sale «să fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu» (1 Corinteni 1, 1). Chemarea sa venise «nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl» (Galateni 1, 1). {FA 127.1}

Apostolul simțea că, într-o mare măsură, asupra lui cădea răspunderea în ce privește buna stare spirituală a celor întorși la credință prin lucrarea sa. Dorința lui față de ei era aceea ca ei să crească în cunoștința singurului Dumnezeu adevărat și a lui Isus Hristos, pe care Îl trimisese El. {FA 262.2}

În felul acesta, Galatenii au fost învățați adevărurile fundamentale cu privire la „Dumnezeu Tatăl” și „Domnul nostru Isus Hristos”, care „S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl”. {FA 208.1}

Cu inimile lor aprinse de iubire față de Dumnezeu și față de Fiul Său, ei au stăruit de păgâni să privească sacrificiul infinit făcut în favoarea oamenilor. {FA248.3}

Însă, de aici înainte, străduințele lor cele mai mari au fost îndreptate spre zidirea Împărăției lui Dumnezeu în ținuturile păgâne, printre oamenii care aveau puțină sau nu aveau chiar deloc cunoștință despre adevăratul Dumnezeu și despre Fiul Său.{FA 175.1}

Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Fiului Său Isus Hristos este dat credinciosului „tot ce privește viața și evlavia”. Nici un dar nu este oprit de la acela care în mod sincer dorește să dobândească neprihănirea lui Dumnezeu. {FA530.3}

Contemplarea iubirii lui Dumnezeu, manifestată prin Fiul Său, va mișca inima și va trezi puterile minții, așa cum nimic altceva nu o poate face. Hristos a venit ca să poată crea din nou chipul lui Dumnezeu în om și oricine îi îndepărtează pe oameni de la Hristos îi îndepărtează de la izvorul adevăratei dezvoltări, îi jefuiește de nădejdea, scopul și slava vieții. Cel ce face așa este un hoț și un tâlhar.{HLL478.2}

Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui, și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți... {Efeseni 1:17.18} 

luni, 2 martie 2015

CITIȚI PRIMUL CAPITOL DIN PATRIARHI ȘI PROFEȚI

Perioada 1903 – 1906 a fost o perioadă în care sora White a fost însărcinată de a lupta împotriva unor influențe de origine satanică care încercau să „submineze temelia credinței noastre, prin difuzarea de teorii seducătoare” (SpTB02 55). În această perioadă, ea a scris mai multe scrisori și mărturii prin care a avertizat Biserica de pericolul la care va fi expusă dacă va accepta aceste teorii eronate care veneau din partea unor personalități de seamă ale mișcării. Aș vrea să ne uităm la una din aceste avertizări care i-a fost adresată unui frate care era în pericolul de a cădea sub influența doctorului Kellogg și a învățăturilor lui. În această avertizare, sora White a scris:
„Fratele meu, pe care îl respect în credința și solia adevărului, îndeparteaza-te de aceste influențe înșelătoare. Conducătorul rebeliunii din cer lucrează să strice și să ruineze lucrarea misionară medicala și să o corupă prin erezie și necredință” (10 MR 162)
Care erau aceste „influențe înșelătoare” și „erezii” prin care Satana, conducătorul rebeliunii, lucra ca să strice și ruineze lucrarea misionară medicală? Răspunsul la această întrebare îl găsim într-o altă scrisoare unde citim:
„Lumea este plină cu speculații și teorii false cu privire la natura și caracterul lui Dumnezeu. Vrăjmașul sufletelor noastre este la lucru cu mare zel de a introduce între poporul Domnului speculații plăcute și vederi incorecte cu privire la personalitatea lui Dumnezeu” (21 MR 171).
Deci, în acel timp, Satana lucra cu mare putere ca să introducă în biserica Adventiștilor de Ziua a Șaptea „speculații plăcute și vederi incorecte cu privire la personalitatea lui Dumnezeu”. Agentul prin care vrăjmașul făcea această lucrare seducătoare a fost, așa cum am amintit mai sus, dr. John Harvey Kellogg, marele medic și lider proeminent al Bisericii și lucrării medicale. Acum, sora White a folosit diferite argumente pentru a combate aceste influențe rele, dar în scrisoarea la care ne uităm astăzi, ea a făcut acest lucru într-un mod pe care vrem să-l analizăm în acest studiu. Iată ce a scris ea în continuare fratelui care a fost în pericol de a cădea sub influența dr. Kellogg:
„Va fi Hristos obligat să suporte continuu neputințele rușinoase ale poporului Său, deoarece ei acceptă sentimentele false care provin de la primul trădător din curțile cerești? Dacă îngerii au fost înșelați prin metodele ingenioase ale lui Lucifer de interpretare greșită a lui Dumnezeu, dacă Adam și Eva au fost înșelați de declarația lui că Dumnezeu reține de la ei educația superioară care le-ar face ca dumnezei, nu există oare pericolul ca oamenii de azi să fie înșelați? Te rog citește primul capitol din cartea „Patriarhi și profeți” și vezi dacă adevărurile prețioase conținute în această carte nu sunt date de Domnul pentru a proteja poporul Său de înșelăciunile care sunt impuse peste ei chiar acum”. (10MR 162)
Deci, ca o protecție împotriva înșelăciunilor care veneau în biserica în acel timp prin dr. Kellogg și care, așa cum am văzut, erau cu privire la personalitatea lui Dumnezeu, sora White a recomandat în mod special studiul primului capitol din cartea „Patriarhi și profeți”. Ce învață acest capitol despre personalitatea lui Dumnezeu? Ce adevăruri prețioase conține acest capitol? Vă invit să aflăm răspunsul împreuna. Chiar la începutul capitolului, sora White spune:
„Suveranul Universului nu a fost singur în lucrarea Sa de binefacere. El a avut un tovarăș, un conlucrător, care putea aprecia planurile Sale și putea fi părtaș bucuriei Sale de a da fericire ființelor create de El”. (PP 171)
Aceste cuvinte deschid subiectul marii lupte dintre Hristos și Satana, dintre bine și rău. În veșnicie, chiar înainte de apariția păcatului, Universul era condus de un Suveran, un Conducător suprem și acesta, bineînțeles, este Dumnezeu („Dumnezeu este Suveranul Universului...” ST, November 3, 1881). Acum, în mod firesc, fiecare om se întreabă, cine este acest Dumnezeu care ocupă locul de Suveran suprem al Universului? Lumea Creștina a oferit diferite răspunsuri la această întrebare. Cea mai mare parte crede că acest Dumnezeu nu este un singur Individ, ci este de fapt o unitate de trei persoane care împreuna alcătuiesc un singur Dumnezeu. Aceste trei persoane sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În felul acesta, Dumnezeu nu mai este „CINE” în sensul de o Ființă, ci este „CE” în sensul de „o unitate”, „un comitet” sau „o familie”. Acum, a avut sora White în mintea ei pe acest Dumnezeu Triunitar atunci când a scris cuvintele din începutul primului capitol din „Patriarhi și profeți”? Dacă am citit cu atenție întreaga propoziție, chiar în ea avem și răspunsul la această întrebare. Ea spune că acest Suveran al Universului a avut un tovarăș sau un conlucrător și vom vedea în continuarea capitolului că acest tovarăș era Fiul Său cunoscut nouă astăzi sub numele Isus Hristos. Acum, dacă Fiul era singurul tovarăș și singurul conlucrător al lui Dumnezeu, atunci în mod logic Fiul nu putea în același timp să fie și acest Dumnezeu sau o parte din El. Deci, citatul face o distincție clară între Suveranul Universului și Fiul Său. Ei sunt în mod distinct doi Indivizi separați. Cine este atunci acest Dumnezeu, Suveranul Universului? Să citim ce ne spune Spiritul Profetic:
„Numai Dumnezeu este prezentat ca fiind mare... El (Dumnezeu) este descoperit ca Monarhul universului, gata sa-Şi întemeieze împărăţia Sa veşnică – Cel Îmbătrânit de zile, Dumnezeul cel viu, Izvorul întregii înţelepciuni, Conducatorul prezentului, Descoperitorul viitorului” (16MR, pag. 333)
“Dumnezeu este guvernatorul moral precum și un Tată. El este Legiuitorul” (12MR, pag. 208)
“Cel Îmbătrânit de zile este Dumnezeu Tatăl. Psalmistul spune: "Înainte ca să se fi născut munţii, şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu" (Ps. 90,2). El, izvorul oricărei existenţe şi al oricărei legi, este Acela care conduce judecata.” (Tragedia veacurilor, pag. 479)
„Crucea Calvarului îi descoperă omului dragostea lui Dumnezeu. Hristos Îl reprezintă pe Suveranul Universului ca un Dumnezeu al iubirii.” (YI 22 Septembrie, 1892)
Dumnezeu, Tatăl, Monarhul Universului, Cel Îmbătrânit de zile, Legiuitorul etc. Toate aceste denumiri se referă la o singură Ființă și anume Dumnezeu Tatăl. El este marele Suveran al Universului despre care ne vorbește primul capitol din „Patriarhi și profeți” și nu vreo misterioasă unitate numită Trinitate.
În continuare, sora White afirmă că Suveranul Universului nu a fost singur în lucrarea Sa de binefacere ci a avut cu Sine un tovarăș sau un conlucrător „care putea aprecia planurile Sale și putea fi părtaș bucuriei Sale de a da fericire ființelor create de El”. Această afirmație este interesantă atunci când vorbim despre Dumnezeire pentru că teoria populară al Dumnezeului triunitar susține, așa cum am amintit mai sus, că Dumnezeu Tatăl a avut doi tovarăși sau doi conlucrători în lucrarea Sa de binefacere, Fiul și Duhul Sfânt. Sora White totuși, inspirată de Dumnezeu, ne avertizează că primul capitol din „Patriarhi și profeți” conține protecție împotriva teoriilor false cu privire la Dumnezeu și ne spune în mod atât de simplu încât și copiii pot ușor să înțeleagă că Dumnezeu Tatăl a avut doar un singur tovarăș sau un singur conlucrător. Cine a fost acesta? Să citim în continuare:
„La început era Cuvântul și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu” (Ioan 1, 1-2). Hristos, Cuvântul, singurul născut al lui Dumnezeu era una cu veșnicul Tată — una în natură, în caracter și în scop — singura Ființă care putea intra în toate sfaturile și planurile lui Dumnezeu. „Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9, 6)”. PP 34
Deci, singurul conlucrător al lui Dumnezeu Tatăl a fost Cuvântul sau Fiul Lui care mai târziu s-a întrupat în persoana lui Isus Hristos. Din nou, fiți atenți la cuvintele profetului. Ea spune că Hristos a fost „singura Ființă care putea intra în toate sfaturile și planurile lui Dumnezeu” și prin aceasta confirma declarația anterioară că Fiul a fost singurul tovarăș și conlucrător al Tatălui! În cartea „Marea luptă” această afirmație este și mai categorică și spune:
„Hristos, Cuvântul, singurul născut al lui Dumnezeu, era una cu Tatăl cel veşnic – una în natură, în caracter şi în scop – singura Ființă DIN TOT UNIVERSUL care putea intra în sfaturile si în planurile lui Dumnezeu." (GC 493)
„Singura Ființă din tot Universul”! Cu alte cuvinte, nu există două Ființe care pot să intre în sfaturile și planurile lui Dumnezeu Tatăl. Atunci ce facem cu Duhul Sfânt ca o ființă individuală conform doctrinei Trinitariene? Dacă Duhul este o Ființă divină individuală cum este posibil să nu aibă acces în sfaturile și planurile Tatălui? Sau poate nu este din acest Univers? Haideți să nu inventăm teorii ci să credem ceea ce Dumnezeu ne-a revelat prin profeții Săi. Vă reamintesc că primul capitol din „Patriarhi și Profeți” ne este dat pentru a ne proteja de teoriile false despre Dumnezeu!
Pentru că Biblia spune că un adevăr trebuie confirmat din partea a doi sau trei martori, iată încă un citat similar ca să stăbilim adevărul pe o temelie de neclintit. Sora White din nou confirmă:
„Şi cu scopul ca familia umană să nu poată avea scuze din cauza ispitelor lui Satana, Hristos a devenit una cu ei. Singura Ființă care a fost una cu Dumnezeu a trăit legea in natură umană.” (ST, 14 octombrie, 1897).
„Eu și Tatăl una suntem” !(Ioan 10:30) Aceasta a fost mărturia lui Isus de acum 2000 de ani. În 1897, din nou El prin profetul Său confirmă acest adevăr și zice că El era singura Ființă care este una cu Dumnezeu ceea ce este în acord perfect cu declarația din cartea profetului Zaharia 6: 13 unde citim despre numarul celor care sunt în sfatul ceresc:
„...şi sfatul păcii va fi între ei doi”.
Acum, poate cineva va interveni și va spune că Biblia totuși afirmă că sunt trei Ființe care sunt una și va citi 1 Ioan 5:7 că dovadă: „căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt”. Întrebarea mea către acești frați este, se contrazice oare Cuvântul lui Dumnezeu? Am citit căteva afirmații biblice și ale Spiritului Profetic în care este afirmat în mod categoric că doar două Ființe sunt una în sfatul ceresc în timp ce o singură afirmație susține altceva. Este clar că ceva nu este în regulă. Nu vreau acum să mă ocup prea mult cu această întrebare și de aceea aș ruga pe toți cititorii să citească cu atenție următorul citat din Comentariul Biblic AZȘ din care adevărul despre 1 Ioan 5:7 este în mod clar afirmat:
„Dovezile textuale atestă omiterea pasajului „Căci trei sunt cari mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una sunt. Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ”. Textul corespunzător din versetele 7 şi 8 este următorul: „Şi trei sunt care mărturisesc: Duhul, apa şi şângele, şi aceşti trei sunt una în mărturisirea lor”. Pasajul aşa cum este dat în KJV nu se găseşte în manuscrisele greceşti mai vechi de secolele XV şi XVI. Cuvintele disputate şi-au făcut loc în versiunea KJV prin textul grecesc al lui Erasmus. Se consideră că Erasmus a acceptat să includă cuvintele disputate în Testamentul său grecesc dacă i se prezintă măcar o copie grecească de manuscris care să le conţină. O bibliotecă din Dublin a produs un astfel de manuscris (cunoscut astăzi ca manuscrisul 34) şi Erasmus a inclus pasajul în textul său. Acum se consideră că ediţile mai vechi ale Vulgatei au preluat pasajul prin greşeala unui scrib care a inclus un comentariu exegetic marginal în textul Biblic pe care îl copia. Cuvintele disputate au fost larg folosite pentru susţinerea doctrinei Trinităţii, dar, în faţa unui argument atât de copleşitor înpotriva autenticităţii sale, susţinerea lor este fără de valoare şi n-ar trebui folosite. În ciuda publicării lor în Vulgata, Un comentariu Catolic asupra Sfintelor Scripturi recunoaşte deschis referitor la aceste cuvinte: „În general, acum este ştiut că acest pasaj, denumit Paranteza Ioanină este o notă margnală care a fost adăugată în textul Vechii Latine şi Vulgatei cândva mai demult, dar şi-a făcut intrare în textul grecesc abia în secolul XV şi XV. (Thomas Nelson and Sons, 1951, p.1186)” (Comentarii Biblice AZS, vol. 7, pag. 675).
un articol de Dejan Andov

sâmbătă, 28 februarie 2015

Trinitatea - o doctrină asumată

Profesorul adventist Richard Rice ne oferă următoarea afirmație uimitoare:
„Așa că, cu toate că doctrina Trinității NU ESTE O PARTE DIN CEEA CE BIBLIA ÎNSĂȘI SPUNE DESPRE DUMNEZEU, EA ESTE O PARTE DIN CEEA CE BISERICA TREBUIE SĂ SPUNĂ PENTRU A APĂRA CONCEPTUL BIBLIC DESPRE DUMNEZEU”... Așa cum sugerează aceste versete, ideea Trinității își are precedentele în Biblie, chiar dacă DOCTRINA DEPLINĂ A TRINITĂȚII NU SE GĂSEȘTE ACOLO” (The Reign of God, An Introduction to Christian Theology from a Seventh-day Adventist Perspective. by Richard Rice. 1985. Andrews Uni Press) 

1. DOCTRINA TRINITĂȚII NU ESTE O PARTE DIN REVELAȚIA LUI DUMNEZEU
2. DOCTRINA TRINITĂȚII ESTE CEEA CE BISERICA TREBUIE SĂ DEFINEASCĂ PENTRU A APĂRA IDEEA TRINITĂȚII CARE ESTE DOAR ASUMATĂ dar NU ȘI SPECIFICATĂ ÎN MOD EXPLICIT așa cum citim în următorul citat:
“Conceptul Trinităţii, şi anume ideea că trei sunt una, nu este în mod explicit specificat, ci este numai asumat” (Fernando L. Canale, the Handbook of Seventh-day Adventist Theology, page 138, ‘Doctrine of God).
Daca o doctrina nu este specificată în mod explicit. ci este doar asumată, atunci în mod logic o asemenea doctrina poate fi acceptată și crezută DOAR PRIN CREDINȚA așa cum citim:
“Numai prin credinţă putem accepta existenţa Trinităţii” (Adventist Review, vol. 158, nr. 31, 1981, p. 4)
CE NE SPUNE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, PUTEM CREDE O DOCTRINA ASUMATĂ CARE CERE DOAR CREDINȚA FĂRĂ UN CLAR „AȘA ZICE DOMNUL”?
„Înainte de a primi orice învăţătură sau precept, trebuie să cerem un clar „Aşa zice Domnul” în sprijinul ei.” (Marea luptă, 595)
Este clar că noi suntem chemați să credem doctrinele care au un clar „așa zice Domnul” pentru că “Sfintele Scripturi... sunt... descoperitorul doctrinelor” (Marea luptă, 7) si de aceea avem tot dreptul să respingem orice doctrina asumată care necesita doar credința fără descoperirea explicita a Sfintelor Scripturi.

joi, 26 februarie 2015